Dla właścicieli

Z myślą o wygodzie i zwiększeniu zysków z posiadanych przez właścicieli mieszkań i domów, powołaliśmy do życia spółkę DJN Sp. z o.o. której celem jest  profesjonalne zarządzanie najmem nieruchomości.

Przekazując nam swoją nieruchomość w zarządzanie z gwarancją czynszu, możesz być pewien swoich zysków. Podjęcie współpracy jest równoznaczne z gwarancją stałych, regularnych dochodów z nieruchomości, bez konieczności jej administrowania, rozliczania i ciągłego kontrolowania najemców.

Dla kogo ?

Oferta skierowana jest właśnie do Ciebie jeżeli obawiasz się:

  • trudności z wynajęciem nieruchomości i ewentualnych kosztów związanych z utrzymaniem pustostanów,,
  • zniszczeń, które mogą powstać w trakcie najmu oraz trudności związanych z wyegzekwowaniem zwrotu kosztów za naprawy i remonty,,
  • ciągłych spóźnień w opłatach, niepłacenia czynszu, czy też ucieczek najemców,

Jak to działa ?

Przebieg współpracy jest bardzo prosty. Właściciel wynajmuje nam nieruchomość i stajemy się jednocześnie najemcą. Dzięki temu, to na nas spoczywa uzyskanie jak najniższego współczynnika pustostanów, rozwiązywanie problemów z najemcami, egzekwowanie czynszów oraz administracja mieszkania.
Powierzając nam nieruchomość możesz spać spokojnie. Regularnie co miesiąc otrzymasz stały czynsz z najmu, niezależnie od ewentualnych problemów z nieruchomością.